Hanspaulská liga 9. kolo

16.11.2011 20:30

Merck stars - Banditi z Palmovky